Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Training Signaleren kun je leren voor sociale (jeugdzorg)professionals is SKJ gecertificeerd!

Onze training Signaleren kun je leren voor sociale zorgprofessionals, is gecertificeerd bij de SKJ: Stichting kwaliteitsregister Jeugd!

Deze eendaagse training richt zich op de signaleringsfunctie van (zorg)professionals. Die in hun dagelijkse praktijk verschillende vormen van ondermijning en georganiseerde criminaliteit tegen komen, in wijken bij de kwetsbare gezinnen en huishoudens die onvoldoende weerbaar zijn tegen intimidatie en misbruik door criminelen.

Hoe signaleer je ondermijning en wat doe je vervolgens met je signaal? Wat kun je in je dagelijkse praktijk bijdragen aan de bestrijding van deze actuele sociaal maatschappelijke problematiek?

Hoe ga je om met dilemma’s op het gebied van privacy en de vertrouwensrelatie met je cliënten en collega’s? Hoe werk je samen met partners uit het sociale veiligheidsdomein op het gebied van ondermijning?
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Als opleider van scholing voor jeugdprofessionals hebben wij onze training laten accrediteren bij SKJ. Dit betekent dat onze training bijdraagt aan competentieversterking en methodisch handelen van de geregistreerde professionals.