Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Sterk in je werk

0-meting teamcompenties en belemmeringenWat is nodig voor een toekomstbestendig Burgerzaken-team? Een belangrijk aspect hiervan is het ontwikkelen van passende teamcompetenties. Ons onderzoek heeft in totaal 13 essentiële teamcompetenties geïdentificeerd die bijdragen aan de effectiviteit van een Burgerzaken-team. Met onze 0-meting meten we de stand van zaken met betrekking tot de 13 ...
Lees meer »
Externe vertrouwenspersoonSoms ontstaan er situaties binnen uw gemeente waarin uw medewerkers zich niet (meer) veilig voelen op hun werkplek. Wanneer uw medewerker geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag op de werkvloer zoals discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie en geweld is het belangrijk dat deze medewerker terecht kan bij een ...
Lees meer »
Narratieve CoachingNarratieve Coaching inzetten bij loopbaan-, competentie- en talentontwikkeling! Loop je vast in de keuzes die je hebt in je werk? Weet je nog niet welke competenties en talenten je wilt inzetten? Wil je je loopbaan vanuit verschillende perspectieven onderzoeken om patronen te ontdekken en het grotere geheel te begrijpen? Ben je nieuwsgierig naar ...
Lees meer »
Leiderschap: Schijf van VijfPersoonlijk leiderschap, voor de verandering Werken voor gemeenten, provincies, waterschappen is werken in het hart van de verandering. Als adviseur draag je dagelijks bij aan de transitie naar een overheid die flexibel wil inspelen op vragen vanuit de samenleving, politiek en bestuur. Van “nee, mits” naar “ja, tenzij”. De veranderingen ...
Lees meer »
TMATMA (Talent Motivatie Analyse) Mensen functioneren het best, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in lijn ligt met hun talenten, capaciteiten en competenties. Laat mensen zoveel mogelijk werken vanuit hun drijfveren en talenten: juist dan heb je de meeste kans op succes. Kijk vooral naar wat er al aanwezig is bij ...
Lees meer »
Online coaching op mentale veerkrachtOnline coaching op mentale veerkracht Nog steeds word je geconfronteerd met deze nieuwe situatie: Covid-19. Hoe ga je met zo’n situatie om? Thuis werken, social distancing op werk, collega’s en klanten online spreken en kinderen, partner en huisdieren rondom je werkplek. Werk en privé lopen steeds meer door elkaar heen. Gevoelens van angst, ...
Lees meer »
Online coachingstraject Reflectie op werk en toekomstOnline coachingstraject Reflectie op werk en toekomst Waar wil ik naar toe? Hoe geef ik mijn toekomst vorm? Wat wil ik gaan doen? Wat wil ik anders gaan doen in de toekomst? Deze nieuwe situatie geeft je tijd voor reflectie. Je kunt nu stilstaan bij wat goed en minder goed gaat in je huidige werkzaamheden. Wat wil je meenemen naar de toekomst? ...
Lees meer »
Online coachingstraject ‘het schrijven van rapporten en beleidsteksten'Online coachingstraject ‘het schrijven van rapporten en beleidsteksten' Hoe overtuig ik de beslissers met mijn advies? Hoe formuleer ik mijn standpunten en argumenten helder en duidelijk? Met welke besliscriteria kan ik mijn standpunten onderbouwen? Welke beleidscriteria, randvoorwaarden en uitgangspunten kan ik hierbij meenemen? Heb ik wel ...
Lees meer »
Richting geven aan publieke dienstverleningProgramma In deze opleiding van 8 dagdelen plenair en 4 uur persoonlijke coaching maak je kennis met vrijwel alle facetten die behoren tot de functie van leidinggevende of teamleider binnen dienstverlening van een gemeente. Na een intake door onze docenten gaan we van start met het programma. Op dag 1 komen de bouwstenen van management aan de ...
Lees meer »
Online Breinpower studievaardigheden: combinatie mindmappen, snellezen en onthouden Programma Tijdens de coaching krijg je kennis en inzicht op het gebied van mindmappen, snellezen en onthouden met: de kennis van de trainingen mindmappen en snellezen en deze verankeren en verdiepen de kennis van breinwerking in combinatie met mindmappen, snellezen en leren de kennis van zes fasen van leren de kennis van verschillende ...
Lees meer »
Breinpower MindmappenProgramma Snellezen is gericht op efficiënt en effectief lezen, niet op het onthouden. Een goede tool hiervoor is Mindmappen. Met de training Snellezen in combinatie met mindmappen gebruik je je hersenen optimaal. Je krijgt sneller inzicht in de samenhang van teksten, ook als deze niet gestructureerd zijn. Zo kun je snel achterhalen wat de ...
Lees meer »
Breinpower SnellezenProgramma De trainingen zijn heel praktijkgericht. Waar nodig wordt een korte theoretische inleiding gegeven, maar het accent ligt op het leren door oefenen. Op een paar momenten tijdens de bijeenkomst wordt de leessnelheid gemeten. Er wordt nieuwe theorie aangereikt en de vaardigheden worden extra toegepast en uitgediept in de context van werk, ...
Lees meer »
100% Grip op de zaak100% Grip op de Zaak Hoe zou het voor jou zijn als je in 1 dag weer overzicht, controle, een rustig hoofd en een lege inbox kunt realiseren? Je planning weer op orde en hoofd- en bijzaken helder? Om écht in staat te zijn om zelf weer je werk uit te kiezen, in plaats van de hele dag moeten handelen naar de (Ad-hoc) verzoeken, prikkels en ...
Lees meer »
Omgaan met morele dilemma'sProgramma Integriteit staat hoog op de agenda. Integriteit gaat over jouw eigen normen en waarden, gewenst en ongewenst gedrag. De grens tussen integer en niet integer gedrag is niet altijd even scherp: wat de een afkeurt, kan voor een ander acceptabel zijn. In deze workshop komen actuele integriteitsvraagstukken aan de orde en jouw rol ...
Lees meer »
Praktisch LeidinggevenProgramma In deze praktische opleiding van 6 dagdelen maak je kennis met alle facetten die behoren tot de functie van leidinggevende of teamleider. Tegelijkertijd krijg je de beschikking over methoden, relevante en actuele (online) documenten om daarmee de volgende dag in je eigen praktijk de opgedane kennis en vaardigheden tot uitvoer te brengen. ...
Lees meer »
PPAProgramma De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken. Werving, selectie, ontwikkeling en binding van de juiste mensen versterkt uw organisatie. De inzichten die worden verkregen op basis van PPA leiden tot meer begrip voor verschillen in werkstijl. De ...
Lees meer »
Optimaal samenwerkenProgramma Wij geloven in de kracht van de dialoog en het wederzijds begrip om tot een blijvende en duurzame samenwerking te komen. Om tot een oplossing te komen in complexe situaties is het belangrijk om goed te begrijpen wie welk belang behartigt en wat ieder zijn kracht is. Meerdere partijen hanteren verschillende doelstellingen, waarden en ...
Lees meer »
QRM WorkshopProgramma In deze workshop kom je in korte tijd te weten wat QRM (Quick Response Manufacturing) voor je organisatie betekent. Op laagdrempelige wijze en door middel van verschillende simulatiespellen en gezonde discussies ervaar je actief wat QRM is. Verschillende en veel voorkomende probleemstellingen komen aan het licht en worden in deze ...
Lees meer »
Omgaan met agressie en ander ongewenst gedragProgramma Medewerkers die regelmatig contact met klanten hebben, komen met allerlei soorten van emotie en gedrag van de klant in aanraking. Ook negatieve emoties, ongewenst gedrag en in sommige gevallen zelfs agressie. Tijdens een training omgaan met agressie leer je je eigen gedrag kennen en dat van een ander in te schatten. We trainen hierbij ...
Lees meer »
Teamsamenwerking – samen de norm bepalenEen prettige werksfeer is de basis voor fijn werken. Je wilt je als mens gewaardeerd en op je plaats voelen in een organisatie. Medewerkers die zich prettig voelen te midden van hun collega’s, doen hun werk beter en met meer plezier. Zij komen makkelijker met ideeën, nemen eerder initiatieven, en voelen zich verantwoordelijker voor de zaak. ...
Lees meer »
Sneller en beter beleid schrijvenProgramma In de training ‘Sneller en beter beleid schrijven’ leert u hoe u een duidelijk en gestructureerd rapport kunt schrijven. Centraal staat een planmatige en lezersgerichte schrijfaanpak. U weet uw opdracht snel helder te krijgen. Daardoor kunt u gemakkelijker de inhoud van uw beleids- of adviesrapport vaststellen. Ook bent u op de hoogte ...
Lees meer »
Foutloos NederlandsProgramma Teksten zijn het visitekaartje van uw organisatie. Foutloze brieven, e-mails, rapporten zijn dus een absolute must. Twijfelt u vaak aan de correctheid van uw zinnen? Zijn de spellingsregels van werkwoorden weggezakt of wilt u uw kennis van grammatica opfrissen? Dan is deze workshop een aanrader! U krijgt op deze dag bovendien voldoende ...
Lees meer »
De ambtenaar als ambassadeur!Programma De buitendienstmedewerker (civiel- en/of technische medewerkers, medewerkers groen- en/of gebouwenbeheer, BOA's) is het visitekaartje, het uithangbord van de gemeente. Hij komt niet bij de mensen thuis maar is wel werkzaam op het grondgebied van uw gemeente. Hij kan direct contact maken en hebben met een inwoner van de gemeente, een ...
Lees meer »
« Terug naar overzicht