Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Het schrijven van beschikkingen Algemeen Juridische Zaken

Programma

Binnen overheden klinkt de roep om heldere communicatie met burgers steeds harder. In de praktijk blijkt echter dat het schrijven van een duidelijke en goed leesbare beschikking lastig is. Juristen vrezen dat door simpel taalgebruik afbreuk wordt gedaan aan de inhoud terwijl het omgekeerde waar is, wantgoed opgestelde én vooral goed gemotiveerde beschikkingen dragen bij aan de juridische kwaliteit en kunnen procedures voorkomen.

Deze cursus geeft aan de hand van theorie én praktijk een goed inzicht in de mogelijke knelpunten en risico’s. En geeft vervolgens praktische handvatten voor het schrijven van heldere, overtuigende en goed leesbare beschikkingen.

De cursus is bedoeld voor ambtenaren (niet juristen) die regelmatig beschikkingen opstellen. Zij dienen te beschikken over basiskennis van het algemeen bestuursrecht.

Opzet en Aanpak

Het maken van goed gemotiveerde beschikkingen met een heldere inhoud ,vraagt enige oefening. Deze cursus kan je daarbij helpen. Tijdens de cursus krijg je tips om de argumentatie en de wet- en regelgeving die aan de beschikking ten grondslag ligt, zo op de lezer over te brengen dat de gedachtegang duidelijk is. Verder wordt er geoefend in het juridisch correct en duidelijk opstellen van een beschikking op diverse werkterreinen.

De cursus wordt gegeven door een docent bestuursrecht en een communicatiedocent. Het eerste en laatste dagdeel van de cursus verzorgen zij samen. Tijdens de training wordt er met voorbeelden uit de praktijk gewerkt. Daarbij is er voldoende ruimte en tijd voor interactie en het inbrengen van eigen onderwerpen en/of casuïstiek.

Tijdens de cursus schrijf je een beschikking waarop je feedback ontvangt van zowel de docenten als de medecursisten.

Data open inschrijving: 17, 24 juni & 1, 8 juli 2021
Duur: 4 online dagdelen van 09:30 - 12:30 uur
Locatie: Online via MS Teams of fysiek incompany (uiteraard inachtneming van de RIVM richtlijnen)
Kosten open inschrijving: € 1.595, per persoon, excl. BTW
Kosten Incompany cursus: Op aanvraag
Inhoud
Dagdeel 1
 • Wat is een goede tekst?
 • De schrijfaanpak: “We hebben haast, dus laten we eerst rustig nadenken.”
 • De structuur van de beschikking
 • Introductie Awb
 • Voorbereiding van beschikkingen
- Formeel zorgvuldigheidsbeginsel
- Beginsel van FairPlay

Dagdeel 2

 • Motivering en inrichten van beschikking:
- Motiveringsbeginsel
- Formeel rechtszekerheidsbeginsel
 • Inhoud van beschikkingen:
- Rechtszekerheid- en vertrouwensbeginsel
- Gelijkheidsbeginsel
- Verbod van détournement de pouvoir
- Materiële zorgvuldigheid
- Evenredigheidsbeginsel en verbod van willekeur
 • Beslistermijn
 • Bekendmaking
 • Rechtsbescherming
 • Formele rechtskracht / onherroepelijk

Dagdeel 3
 • Structuur in de tekst: alinea’s, kopjes, cement in de tekst
 • Argumenteren en motiveren: hoe overtuigt u de lezer
 • Formulering: zinsbouw, woordkeus en toon van de tekst
 • Checklist bij het tegenlezen.
Theorie en oefeningen wisselen elkaar af.

Dagdeel 4
 • Feedback op eigen teksten
 • Bloemlezing van fragmenten uit eigen werk
 • De afwerking van de tekst