Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Teamwork voor KCC-medewerkers Publiekszaken

Programma

Dienstverlening blijft mensenwerk. Onder dit motto wordt in deze training gewerkt aan een sterke KCC-cultuur waarin soepele samenwerking centraal staat.

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze training:
• Samen staan voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening.
• Feedback geven en ontvangen
• Afspreken en aanspreken
• Elkaar weten te vinden;
• Elkaar helpen;
• Van elkaar (willen) leren;

Resultaat

Aan het einde van deze training kunnen we:
• Gezamenlijke kernwaarden voor het team KCC formuleren;
• Analyseren hoe er samengewerkt wordt binnen/ tussen het KCC en de vakafdelingen;
• Op basis van kerncompetenties en –waarden, ieder zijn valkuilen en sterktes beschrijven;
• Eigen gedrag bewust benoemen;
• Feedback geven en ontvangen.
Aanpak en opzet

Deze teamworktraining is praktisch gericht en kent uw gemeentelijk dienstverleningsconcent en bijbehorende servicenormen als rode draad. Dat betekent dat men leert door daadwerkelijk te doen. Door samen te werken aan een samenwerkingscultuur waarin men openstaat voor feedback, duidelijke afspraken maakt en elkaar weet te vinden en durft te helpen zorgen we voor betere dienstverlening.

Daarvoor gaan we op zoek naar gemeenschappelijke kernwaarden voor het team KCC en leren we elkaar en onszelf beter kennen. Het team leert elkaars sterktes en zwaktes kennen en leert zichzelf bewust te zijn van het eigen gedrag.

Start: 5 juli 2022
Duur: 1 dag
Locatie: Utrecht
Kosten: in overleg

Wilt u meer weten: neem dan contact op met Censor Bestuur via info@censorbestuur.nl of via 013- 521 56 15