Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Optimaal samenwerken Management en Organisatie

Programma

Wij geloven in de kracht van de dialoog en het wederzijds begrip om tot een blijvende en duurzame samenwerking te komen.

Om tot een oplossing te komen in complexe situaties is het belangrijk om goed te begrijpen wie welk belang behartigt en wat ieder zijn kracht is. Meerdere partijen hanteren verschillende doelstellingen, waarden en percepties. Het is de kunst om deze eerst van elkaar te begrijpen, zodat belangen verenigbaar worden, en de tegenstrijd wordt weggenomen.

Resultaat

Met ons driedaags trainingsprogramma, waarbij de focus ligt op de dialoog, wederzijds begrip en zelfinzicht kun je de kennis direct in de praktijk brengen. Je leert eerst de ander te begrijpen, waarna je zelf begrepen kunt en wilt worden. We leren hoe we het gemeenschappelijke doel voor ogen houden, zelfs als we te maken hebben met verschillende doelstellingen, perspectieven en belangen.
Opzet en Aanpak

Op de eerste dag staat de context centraal en het krachtenveld.
Mede door middel van een vooraf ingevulde persoonlijkheidsanalyses analyseren we wat voor deelnemers er in de groep zitten. Maar ook, met welke partijen hebben de deelnemers te maken (objectief) en hoe staan ze hier zelf in (subjectief)?

Middels verschillende games worden de medewerkers bewust van hun eigen positie en die van de andere partijen in het veld. Hierbij worden de behandelde theoretische inzichten direct toegepast in de praktijk.

Op de tweede dag ligt de focus op de kracht van de dialoog. Waarnemen, denken, willen en handelen zijn onderdelen die de revue passeren om heel objectief en doelgericht met de complexe situaties aan de slag te kunnen gaan.

Op de derde dag wordt er een model over leiderschap geïntroduceerd. Hierbij wordt er gekeken hoe men zich als leider opstelt, hoe leiderschap constant verandert tijdens verschillende situaties en samenwerkingsverbanden.

Ten slotte oefenen we met gesprekken, onder professionele begeleiding, alle aangereikte theorie en verworven inzichten over situaties en zeker ook over ieders eigen houding.

Data: 12, 19 en 29 januari 2022
Duur: 3 dagen (9:00 - 16:00 uur)
Locatie: Incompany
Kosten: Op aanvraag, wij stellen graag een maatofferte op