Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Verkiezingen 2021 Management en Organisatie

Training Organisatie Verkiezingen 2021
Met deze training geven wij je inzicht in de te nemen stappen om de dag van de verkiezing uitstekend te laten verlopen. We behandelen de reguliere stappen die we gewend zijn te doen bij elke verkiezing. Maar de nadruk ligt op de nieuwe stappen die we moeten zetten in verband met de maatregelen tegen Covid-19.

Waar geven we antwoord op?
 • Hoe richten we nu het stemlokaal in?
 • Welke (extra) materialen zijn nodig?
 • Hoe licht ik mijn voorzitters, leden en tellers het beste voor?
 • Hoe verloopt de telling van de stemmen met de huidige maatregelen?

Dit zijn enkele vragen waarop je tijdens deze training antwoorden krijgt.

Werkwijze
Aan de hand van de verkiezingskalender maken we samen een plan van aanpak voor de voorbereidingen die nodig zijn om de dag van de verkiezing uitstekend te laten verlopen. Ook maken we een financiële paragraaf.

Dit laatste is vooral van belang in verband met de extra kosten waar je voor staat in verband met de Covid-19 maatregelen. In de begroting zal daar ruimte voor gemaakt moeten worden.

Data
De training bestaat uit twee dagdelen en wordt gegeven op de volgende data:

Dinsdag 27 oktober 2020
Donderdag 29 oktober 2020
Woensdag 4 november 2020

De kosten voor de training bedragen € 395,- per dag, excl. btw.
Programma

Dagdeel 1
Welke issues spelen in jouw gemeente? En welke stappen worden gezet tot aan de dag van de verkiezing? Denk hierbij aan o.a.:

 • Bezetting en werving stembureauleden.
 • Eisen aan het stemlokaal.
 • Inrichting van het stemlokaal.
 • Voorlichting aan kiesgerechtigden (website).
 • Voorlichting aan stembureauleden.
 • Telling uitgebrachte stemmen met gebruikmaking van een digitaal instrument om onjuiste processen-verbaal te voorkomen.
 • Inventarisatie van de benodigde materialen voor op het stembureau.
 • Totaaltelling van de uitgebrachte stemmen opmaken.
 • Centraal tellen (eventueel, afhankelijk of deelnemende gemeenten aan deze training hieraan deelnemen).

Dagdeel 2
 • We pakken de te nemen stappen samen in een Plan van Aanpak/Projectplan
 • Eindresultaat: Een plan waarmee op een georganiseerde en gestructureerde wijze invulling wordt gegeven aan de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021.

Overige mogelijkheden vanuit Censor Bestuur
Wij verzorgen eventueel ook de voorlichting aan uw voorzitters, leden en tellers van de stembureaus. Ook wanneer in uw gemeente sprake is van een speciaal ingericht stemlokaal voor bepaalde doelgroepen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld blinden en slechtzienden.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn van deze training gebruik te maken, kunnen wij u ondersteunen door voor u alleen het Plan van Aanpak op te leveren, afgestemd op uw gemeentelijke situatie.

En tot slot kunnen wij een training verzorgen die gericht is op de wet- en regelgeving. De juridische kant van een verkiezing!