Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Richting geven aan publieke dienstverlening Management en Organisatie

Programma

In deze opleiding van 8 dagdelen plenair en 4 uur persoonlijke coaching maak je kennis met vrijwel alle facetten die behoren tot de functie van leidinggevende of teamleider binnen dienstverlening van een gemeente.

Na een intake door onze docenten gaan we van start met het programma.

Op dag 1 komen de bouwstenen van management aan de orde. Als vertrekpunt analyseren we de missie, visie, strategie en de maatschappelijke opdracht waar je als gemeentelijke organisatie voor staat. Hoe kun je de dienstverleningsvisie door vertalen naar de aandachtsgebieden binnen je afdeling.

Dag 2. Wat is dienstverlening en welke ontwikkelingen spelen er op dit moment? Welke producten zijn er nu en wat verandert er in de toekomst? We zoomen in op de landelijke ontwikkelingen, o.a. de verdergaande digitalisering en het strategisch informatiemanagement. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor je afdeling?

Dag 3 staat in het teken van talentmanagement. Hoe ziet mijn ‘ideale team’ eruit? Welke competenties moeten er aanwezig zijn om NU maar ook in de toekomst excellente dienstverlening te kunnen waarborgen. Waar liggen kwaliteiten, waar de valkuilen, welke ontwikkelingen maken we door? Waar lopen we tegenaan in de cultuur van de afdeling of de organisatie? We geven tips en oplossingen om het gesprek met medewerkers vanuit inzicht in de bestaande cultuur aan te gaan.

Dag 4 kent een focus op het management van excellente dienstverlening in transitie.

Welke strategieën kunnen succesvol ondersteuning bieden bij de transitie om in het kader van de landelijke ontwikkelingen van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen? Welke hobbels kunnen we verwachten en hoe gaan we daarmee om?

Je maakt je eigen TMA-analyse en die bespreken we individueel. We belichten TMA als instrument voor werving & selectie voor nieuwe teamleden maar ook bij het definiëren van ontwikkeltrajecten van de medewerkers.
Resultaat

Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen je vakgebied en kunt deze meenemen in een te formuleren visie op dienstverlening voor je eigen organisatie. Vanuit de bouwstenen van management weet je deze vervolgens praktisch te vertalen naar aandachtsgebieden binnen je eigen afdeling. Als deelnemer heb je inzicht in je eigen talenten en motivaties (TMA analyse), weet je die van anderen te herkennen en daarop te anticiperen. Je leert verbinding te maken met collega’s en medewerkers en weet je omgeving te motiveren en mee te nemen in de transitie. Deze leergang verschaft je een solide basis om succesvol sturing te kunnen geven aan de transitie binnen de publieke dienstverlening en stelt je in staat om je afdeling toekomstbestendig te maken.

Aanpak en opzet


De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen die focussen op specifieke kennis en vaardigheden. Naast theorie is de leergang praktisch ingestoken en komen de leerdoelen die je stelt ofwel in de plenaire sessies aan bod ofwel in de individuele coaching die volgt na het plenaire gedeelte.

Om aansluiting tussen de theorie en de individuele praktijk te garanderen, ontvangen de deelnemers tussen de opleidingsdagen door opdrachten die zij in de context van hun eigen organisatie moeten uitvoeren.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via info@censorbestuur.nl of via 013- 521 56 15.

Data: start 17 september 2024
Duur: 8 dagdelen + 4 uur individuele coaching + TMA analyse met individuele bespreking
Locatie: Utrecht en/of Tilburg
Kosten: 2.850,- excl. BTW