Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Omgaan met morele dilemma's Management en Organisatie

Programma

Integriteit staat hoog op de agenda. Integriteit gaat over jouw eigen normen en waarden, gewenst en ongewenst gedrag. De grens tussen integer en niet integer gedrag is niet altijd even scherp: wat de een afkeurt, kan voor een ander acceptabel zijn.

In deze workshop komen actuele integriteitsvraagstukken aan de orde en jouw rol hierbij. Centraal staat het eigen morele kompas en de persoonlijke en professionele afwegingen over wat in een bepaalde situatie de juiste beslissing is. In de workshop leer je twee methoden om tot een goede beslissing te komen: het socratisch gesprek en het 7-stappenplan van morele oordeelsvorming.

Volg de workshop die inspireert en die aanzet tot nadenken over je eigen keuzes en gedrag.

Resultaat

Na afloop van de workshop heb je:
  • kennis over het concept ‘integriteit'
  • casuïstiek uit de dagelijkse praktijk beschreven
  • gediscussieerd volgens de “achterkant-van-het-gelijk-methode” over de casussen die ontleend zijn aan de praktijk
  • een dilemma kunnen analyseren met behulp van het 7-stappenplan (bron: H. van Luijk, voormalig hoogleraar Bedrijfsethiek Nyenrode)
Aanpak en opzet

Interactieve inleiding over het concept ‘integriteit’. Tot deze inleiding behoort:

  • het inzichtelijk maken van het verschil tussen waarde en norm;
  • de verschillende competenties die een rol spelen bij de wijze waarop wordt omgegaan met dilemma's;
  • het bespreken van de verschillende niveaus waarop naar moraliteit gekeken kan worden.
  • de drie invalshoeken bij integriteit (de betrokkene (ik), de organisatie en de samenleving)
  • onderwerpen van morele dilemma’s: van omgaan met vertrouwelijke informatie tot social media.

Inventarisatie van casuïstiek uit de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers.

Eigen casussen worden besproken met behulp van de “achterkant-van-het-gelijk” methode. De trainer fungeert in de discussie als “advocaat van de duivel” en wijzigt soms de casus, teneinde de keuzes scherper te maken en dichter op de huid te brengen van de deelnemers.

Uitleg 7-stappenplan, het moreel beraad.

Casus analyseren aan de hand van het 7-stappenplan

Datum: 13 januari 2022
Duur: 1 dag
Locatie: Tilburg
Kosten: 495,-