Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Actualiteitendag Bijzondere wetten en APV

Het Nederlands recht verandert razendsnel. Jaarlijks zijn er ruim 1.8 miljoen nieuwe uitspraken van rechters en ons land telt ruim 10 000 formele wetten. Elk jaar komen er hier meer bij. Voor publieke professionals is het van groot belang goed op de hoogte te zijn van relevante wijzigingen en gerechtelijke uitspraken. Vaak hebben deze namelijk ook hun weerslag op de lokale situatie. Om fouten te vermijden en het Recht goed en eerlijk toe te passen is een actueel kennisniveau noodzakelijk.

De actualiteitendag 'Bijzondere Wetten en APV' is een opfris- en updatecursus over relevante wijzigingen in de wetgeving. Na afloop van de dag ben je op de hoogte van de belangrijke uitspraken, veranderingen en toekomstige evoluties van wetten en regelgeving.
Een van onze vakspecialisten zal in een dag de meest relevante thema's behandelen. Standaard onderdeel is in ieder geval de ontwikkelingen in het algemeen Bestuursrecht en de model APV. Daarnaast zullen onder andere de volgende zaken worden behandeld:

  • Jurisprudentie rondom de model APV;
  • Actualiteiten en jurisprudentie rondom de Drank- en Horecawet;
  • Actualiteiten op de Wet op de Kansspelen;
  • Actualiteiten betreffende de Zondagswet;
  • Jurisprudentie over de Winkeltijdenwet;
  • Wet Openbaarheid van Bestuur.

Datum: Voorjaar 2021 (exacte datum volgt)
Prijs: 395,-
Locatie: Deze actualiteitendag kun je online volgen