Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Zo doet Censor Bestuur dat!

Zo doet Censor Bestuur dat!

Binnen het diplomastelsel Burgerzaken zijn er 8 leerlijnen te definiëren binnen 2 niveau’s, nl. NLQF-4 en NLQF-6 niveau. De leerlijnen van de NLQF-4 (en NLQF-6) zijn opgezet vanuit een idee, met een bepaalde opbouw: je begint bij de basis (leerlijn 1) en kun je daarna verder kwalificeren. Binnen dit diplomastelsel vormen de diverse modules de basis die je in latere geplande modules nodig hebt om de verdieping te begrijpen en in de praktijk toe te kunnen passen. Hier zetten wij het streven naar een kwalitatieve kennis voorop. De leerlijnen omvatten, naast inhoudelijke kennis, ook vaardigheden die belangrijk zijn voor de burgerzakenmedewerker. De inhoud is noodzakelijk maar de vaardigheden zijn even belangrijk.
Wij, als Censor Bestuur, gaan voor leerlijnen met een ‘kop’ en een ‘staart’: je begint in september 2023 en sluit de leerlijn af in het voorjaar van 2024. Dit is vergelijkbaar met de opzet van de voorafgaande diplomastelsels zoals de ABBZ, BOBZ en BA/MLOBZ.

Voor onze leerlijnen hebben wij verschillende uitvoeringslocaties, waarbij we eventueel groepen samenvoegen om doorgang te kunnen garanderen. Ook zetten wij in op flexibiliteit, waarbij er naast klassikaal les het ook een mogelijkheid is om online in te haken in de les. Hierbij maken wij gebruik van docenten uit de praktijk die hun ervaringen delen van het vakgebied.

Mocht je nog vragen hebben stuur dan gerust een mail naar info@censorbestuur.nl of bel naar 013-5215615