Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Advies en Interim Advies

Binnen het domein publiekszaken richt Censor Bestuur zich op het ontwikkelen en verbeteren van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen bij gemeenten en non profit organisaties.

Brede ondersteuning
Censor Bestuur ondersteunt de visie op dienstverlening over alle servicekanalen (Schriftelijk, Telefonisch, Elektronisch, Persoonlijk, Social Media - S.T.E.P.S.) en bij de transities van Jeugdzorg, Wmo, Sociaal Domein, Regionale Uitvoerings Diensten, regionale samenwerking, fusies, herindeling, ed. Maar ook bij bedrijfsvoering vraagstukken, zoals: kostenbeheersing, verbetering van de klantgerichtheid en klanttevredenheid, optimalisatie van werkprocessen, het verbeteren van doorlooptijden, bij de kanteling naar een klantgerichte organisatie en cultuurverandering.

4 kernwaarden van veranderen en ontwikkelen
Censor Bestuur werkt met vier kernwaarden. Zij vormen een belangrijk uitgangspunt in onze veranderings- en ontwikkelprocessen. De Censor Bestuur methode behelst dat effectieve en duurzame verandering alleen mogelijk is, wanneer de volgende vier kernwaarden als noodzakelijke ingrediënten aanwezig zijn:
• In de praktijk;
• Iedereen doet mee;
• Op het harde en op het zachte;
• Werken vanuit de basis op orde.

Met iedereen veranderen
Verandering begint en keert steeds terug in de praktijk. Iedereen wordt bij de gewenste verandering betrokken, niemand wordt vergeten, niemand wordt achtergelaten. Kortom iedereen doet mee. Zowel het technische, taakgerichte (harde) systeem als het sociale, communicatieve (zachte) systeem verdient aandacht om verandering effectief te kunnen implementeren.

Voeten in de klei
De werkwijze van Censor Bestuur is uiterst praktisch en altijd op maat van de organisatie. Dat wil zeggen, niet alleen maar mooie plannen maken, maar er nog beter in zijn om deze naar de praktijk te vertalen en daadwerkelijk te implementeren. Censor Bestuur staat dan ook dagelijks met “de voeten in de klei” en werkt vanuit het principe “de basis op orde”.

Censor Bestuur ontwikkelde hiervoor een uitgebreid pakket van diensten en opleidingen, zoals o.a.: interim management, projectleiding, advies, trainingen en workshops op medewerkers-, managers-, en organisatieniveau.
Dit bieden we aan

Advies

 • Herijken dienstverleningsvisie
 • Herijken van het KCC (hoe verder na Antwoord©).
 • Het opstellen van een uitvoeringsplan
 • Het schrijven van een business case
 • Positiebepaling van uw huidige dienstverlening met de dienstverleningsbarometer
 • Het opstellen van een strategisch opleidingsplan
 • Vaardigheidsonderzoek (PPA of TMA)
 • Het opstellen van een formatieberekening voor burger en/of publiekszaken
 • Processen inrichten op basis van klantreis / QRM
 • Het meten van het afhandelings percentage bij het KCC met een Klantcontactanalyse
 • Het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Producten – knip - analyse

Interim
 • Interim medewerkers KCC en burgerzaken
 • Interim teamleiders, coordinatoren, managers
 • Interim projectleiders
 • “We need leader”: het opzetten/reorganiseren van een KCC (team van de toekomst)

Trainingen
 • Leergang manager / teamleider KCC
 • Burgerzaken voor managers
 • Burgerzaken, basisopleiding
 • Sneller en slimmer schrijven
 • Teamwork KCC/normeren
 • Engels voor aan de balie
 • Telefoontraining: prettig contact
 • Snelcursus medewerker KCC
 • Actualiteitencolleges
 • Leren leidinggeven aan een team KCC/burgerzaken
 • leernetwerkbijeenkomsten
 • Feedback: afspreken en aanspreken
 • Omgaan met agressie

Modules
 • Alle mbo/hbo modules publieksacademie

Coaching
 • Opleiding tot KCC coach
 • Coaching on the job voor KCC en burgerzaken
 • Train de trainer
 • Troaching: korte sessies met veel impact


Onze aanpak

Het aanbod van Censor Bestuur kan afzonderlijk afgenomen worden om snel aan de vraagstelling te voldoen om een probleem op te lossen, maar kan ook in samenhang worden afgelopen.

De werkwijze van Censor Bestuur gaat uit van een totaalaanpak, gericht op de 4 pijlers voor de dienstverlening; klantcontact, informatievoorziening, bedrijfsvoering en cultuur. De vraag van de klant (ongeacht het kanaal) is hierbij het vertrekpunt en is in verbinding met alle lagen van de organisatie. Alleen dan zijn er beklijvende resultaten te behalen.

De adviseurs en docenten van Censor Bestuur zijn graag uw energieke adviseur en coach in ontwikkeling en een betrouwbare partner in duurzaam verbeteren.

Wilt u meer

weten, neem dan contact met ons op via info@censorbestuur.nl of via 013- 521 56

15.