Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Participatiewet, voor starters Sociaal Domein

Programma

Als starter in dit vak wil je gewoon weten hoe het zit. En wij leggen dat helder en duidelijk uit en wijzen je op hoe het wel moet en wat de valkuilen zijn. Zo ben je goed voorbereid om aan de slag te gaan binnen het sociaal domein. Aan bod komt onder andere:

 • Plaats en positie van de bijstand in het geheel van de sociale
  zekerheid;
 • Het begrip voorliggende voorziening;
 • Aanvraagprocedure. Positie jongere;
 • Rechten en plichten van de klant zoals het recht op bijstand en de
  informatieplicht;
 • Sancties in de bijstand. Maatregelen en boetes;
 • Middelentoets. Inkomen en vermogenstoets;
 • Vormen van bijstand;
 • Bijzondere bijstand. Inkomenstoeslag en studietoeslag.

Resultaat

De basis van de Participatiewet wordt zo uitgelegd dat je het goed begrijpt en er meteen
mee aan de slag kunt in je eigen praktijk.
Aanpak en opzet

De opleiding is heel praktijkgericht ingestoken. Alle rechten en plichten die er zijn worden behandeld en doorgenomen. We doen dit ook aan de hand van oefeningen, discussies en groepsopdrachten. Je ontvangt schema’s die je zullen ondersteunen in de praktijk.

De training wordt verzorgd door Mark Cornelissen van De Wijsmaker.
Mark geeft veel opleidingen, trainingen en presentaties bij gemeenten en dan
met name aan consulenten, casemanagers, werkconsulenten en juristen. Hierdoor
beheerst Mark de stof en de praktijk zo dat hij dit ook gemakkelijk over kan
brengen aan andere professionals binnen het sociale domein.

Start: in overleg
Duur: 3 dagen
Locatie: Tilburg of Utrecht
Kosten: 795,-