Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Participatiewet, voor gevorderden Sociaal Domein

Programma

Als je al enige tijd werkt met de Participatiewet en meer verdieping wil in je werk dan is deze opleiding een logische stap. Je basiskennis wordt uitgebreid met meer kennis van de wetgeving en aanverwante regelgeving. Dezelfde onderwerpen als in de training voor starters komen aan bod, maar dan gaan we nu de diepte in:

 • Plaats en positie van de bijstand in het geheel van de sociale
  zekerheid.
 • Het begrip voorliggende voorziening.
 • Aanvraagprocedure. Positie jongere.
 • Rechten en plichten van de klant zoals het recht op bijstand en de
  informatieplicht.
 • Sancties in de bijstand. Maatregelen en boetes.
 • Middelentoets. Inkomen en vermogenstoets.
 • Vormen van bijstand.
 • Bijzondere bijstand. Inkomenstoeslag en studietoeslag.

Resultaat

Je bent in staat om meer complexe vraagstukken met betrekking tot de Participatiewet te behandelen, doordat je meer inzicht hebt in relevante wetgeving en daarmee verbanden kunt leggen.
Aanpak en opzet

De opleiding is echt een verdieping in je werk. Er worden tijdens deze opleiding meer verbanden gelegd met bijvoorbeeld de Algemene Wet Bestuursrecht, EVRM en andere verdragen. We gaan meer in op details en hebben de gelegenheid om betreffende artikelen uit te diepen bij het behandelen. De training wordt verzorgd door Mark Cornelissen van De Wijsmaker. Mark geeft veel opleidingen, trainingen en presentaties bij gemeenten en dan met name aan consulenten, casemanagers, werkconsulenten en juristen. Hierdoor beheerst Mark de stof en de praktijk zo dat hij dit ook gemakkelijk over kan brengen aan andere professionals binnen het sociale domein.

Start: in overleg
Duur: 3 dagen
Locatie: Tilburg of Utrecht
Kosten: 850,-