Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Fraude-alertheid Sociaal Domein

Programma

Fraude moet worden tegengegaan. Maar hoe doe je dat? Allereerst is het goed om om vroegtijdig te voorkomen dat mensen gaan frauderen. Daarnaast is alertheid van cruciaal belang. Het geheel van preventie, signalering, informatieverstrekking en het versterken van je dienstverlening komt in deze training aan bod.

Resultaat

Je bent in staat om meer alert te reageren en te handelen in gevallen van fraude.
Aanpak en opzet

We kijken naar de verschillende vormen van fraude. De redenen van fraude. Hoogwaardig handhaven. Technieken om te gebruiken. Privacy en nog veel meer.

De training wordt verzorgd door Mali Kondakci van Pro-Tact en Mark Cornelissen van De Wijsmaker.
Mali is specialist handhaving. Hij heeft jarenlange ervaring met het herkennen en opsporen van fraude en het afleggen van huisbezoeken. Mark geeft veel opleidingen, trainingen en presentaties bij gemeenten en dan met name aan consulenten, casemanagers, werkconsulenten en juristen.

Start: in overleg
Duur: 1 dag
Locatie: Tilburg of Utrecht
Kosten: 425,-