Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Inkomensconsulent Participatiewet Sociaal Domein

Programma

Speciaal voor medewerkers die bij de gemeente willen gaan werken als inkomensconsultent, behandelen we de volgende zaken:

• Plaats en positie van de bijstand in het geheel van de sociale zekerheid.
• Het begrip 'voorliggende voorziening'.
• Aanvraagprocedure en de positie van jongeren hierin.
• Rechten en plichten van de klant zoals het recht op bijstand en de informatieplicht.
• Sancties in de bijstand. Maatregelen en boetes.
• Middelentoets, Inkomen & Vermogenstoets.
• Vormen van bijstand.
• Bijzondere bijstand, Inkomenstoeslag en studietoeslag.
• Communicatie met klanten (1 a 2 dagen afhankelijk van de keuze)
• Afsluitend een mondelinge toets met externe examinator.

Resultaat

Je leert als aankomend consulent hoe de wet werkt en tot hoe ver een klant kan gaan. Op die manier sta je sterker in je functie en bereik je meer.
Aanpak en opzet

We leren hoe met de wet om moet worden gegaan. Daarnaast focussen we op het begrijpelijk maken van de wet om beter te snappen wat er precies staat. Heb je net door wat er staat, betekent het in de praktijk toch net iets anders. En dan heb je nog steeds allerlei veranderingen zoals de boete, de Participatiewet zelf en de wet taaleis.
De training wordt verzorgd door Mark Cornelissen van De Wijsmaker. Mark geeft veel opleidingen, trainingen en presentaties bij gemeenten en dan met name aan consulenten, casemanagers, werkconsulenten en juristen. Hierdoor beheerst Mark de stof en de praktijk zo dat hij dit ook gemakkelijk over kan brengen aan andere professionals binnen het sociale domein.

Start:
in overleg
Duur: 9 dagen
Locatie: Tilburg of Utrecht
Kosten: 2.995,-