Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Privacy en de Participatiewet Sociaal Domein

Programma

Privacy is een onderwerp wat iedereen aangaat en wat iedereen kan raken. Maar, wat is het nu eigenlijk echt? Om welke gegevens gaat het en wat zijn de 'bijzondere gegevens' die we verwerken? Dit soort belangrijke vragen behandelen we intensief gedurende de dag. We gaan verder in op regelgeving, binnen onder meer het werken in systemen als Suwinet en samenwerking met bijvoorbeeld wijkteams. Ook belichten we het onderwerp 'internetonderzoek handhaving'.

Deze cursus is voor alle mensen die werken met de Participatiewet in het sociaal domein, zoals:
 • inkomensconsulenten;
 • werkconsulenten;
 • medewerkers wijkteam;
 • poortwachters;
 • jongerenconsulenten;
 • consulent Beheer;
 • kwaliteitsmedewerkers;
 • kwaliteitscoaches;
 • administratief medewerkers;
 • formulierenbrigades;
 • medewerker bijzondere bijstand;
 • ...en juridisch medewerkers.

Resultaat

De cursus helpt deelnemers om relevante informatie rondom privacy goed te leren kennen en goed in de praktijk in te zetten.
Aanpak en opzet

We registreren, verzamelen en delen zoveel informatie. Kan dat wel allemaal? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kijkt en onderzoekt steeds meer of we het goed doen. Privacy is ook iets wat we snel vergeten als het ons voordeel oplevert.

De training wordt verzorgd door Mark Cornelissen van De Wijsmaker. Mark geeft veel opleidingen, trainingen en presentaties bij gemeenten en dan met name aan consulenten, casemanagers, werkconsulenten en juristen. Hierdoor beheerst Mark de stof en de praktijk zo dat hij dit ook gemakkelijk over kan brengen aan andere professionals binnen het sociale domein.

Start: in overleg
Duur: 3 uur
Locatie: Tilburg of Utrecht
Kosten: 295,-