Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Privacy in het Sociaal Domein Sociaal Domein

Programma

Privacy is een onderwerp wat iedereen aangaat en wat iedereen kan raken. Wat behandelen we?

• Wat is privacy?
• Wat zijn 'gegevens' die we verwerken en wat zijn 'bijzondere gegevens'?
• Welke regelgeving moeten we aan voldoen?
• Welke specifieke regels gelden er in het sociaal domein vanuit Participatiewet, WMO en Jeugdwet.
• Samenwerken in het sociaal domein en de privacy van de klant, kan dat wel samen?
• Suwinet en andere systemen.

Speciaal voor alle mensen die werken met de Participatiewet, WMO en Jeugdwet in het sociaal domein. Zoals medewerkers sociaal domein, inkomensconsulenten, werkconsulenten, medewerkers wijkteam, poortwachters, WMO consulenten, jongerenconsulenten, consulent beheer, kwaliteitsmedewerkers, kwaliteitscoaches, administratief medewerkers, formulierenbrigades, medewerker bijzondere bijstand en juridisch medewerkers.

Resultaat

De deelnemers zijn na afloop op de hoogte van de verschillende aspecten en regelgeving rondom privacy.
Aanpak en opzet

Hoe kunnen we in het sociaal domein omgaan met privacy, nieuwsgierigheid en wettelijke regels? Hoe vind je de balans? Wat mag nu wel en wat niet? We kijken samen hoe er bewustwording kan ontstaan.

We registreren, verzamelen en delen zoveel informatie. Kan dat wel allemaal? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kijkt en onderzoekt steeds meer of we het goed doen. Privacy is ook iets wat we snel vergeten als het ons voordeel oplevert.

De training wordt verzorgd door Mark Cornelissen van De Wijsmaker. Mark geeft veel opleidingen, trainingen en presentaties bij gemeenten en dan met name aan consulenten, casemanagers, werkconsulenten en juristen. Hierdoor beheerst Mark de stof en de praktijk zo dat hij dit ook gemakkelijk over kan brengen aan andere professionals binnen het sociale domein.

Start: in overleg
Duur: 3 uur
Locatie: Tilburg of Utrecht
Kosten: 295,-