Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

TMA Tools

TMA (Talent Motivatie Analyse)
Mensen functioneren het best, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in lijn ligt met hun talenten, capaciteiten en competenties.

Laat mensen zoveel mogelijk werken vanuit hun drijfveren en talenten: juist dan heb je de meeste kans op succes. Kijk vooral naar wat er al aanwezig is bij mensen en maak daar gebruik van.

Talenten inzetten in plaats van te focussen op ontbrekende competenties en wat mensen mogen, moet passen bij wat ze kunnen. Mensen komen vooral in beweging in relatie met dingen die ze kunnen of waarvan ze weten dat ze daar talent voor hebben.

Een van de manieren om inzicht te verkrijgen in de drijfveren en talenten van een kandidaat is door middel van het afnemen van een Talent Motivatie Analyse.

De TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 53 competenties en 44 talenten in kaart. De Talentenanalyse is positief, niet veroordelend en biedt alle inzicht in talenten en carrièremogelijkheden.

Na het online invullen van 312 meerkeuzevragen ontvangt de kandidaat een uitgebreid en objectief rapport over talenten, competenties en capaciteiten. Deze rapportage dient enerzijds als advies voor de kandidaat en is tevens de basis voor de nabespreking. In de TMA radar wordt in één oogopslag de uitslag van de meting van 22 drijfveren en 44 talenten van de kandidaat gerapporteerd.

Het bijbehorend rapport rapporteert scherp en uitgebreid over de volgende 6 deelgebieden:

Emotionele balans
Motieven
Sociale talenten
Beïnvloedende talenten
Leidinggevende talenten
Organisatorische talenten
Naast bespreking van de hiernaast genoemde persoonlijkheidsgebieden, bevat het TMA Rapport:

 • Een compacte beschrijving van de totale persoonlijkheid
 • Overzicht van kwaliteiten en valkuilen
 • Suggesties voor effectief communicatiegedrag
 • Suggesties voor te vermijden communicatiegedrag
 • Omschrijving van de ideale werkomgeving
 • Indicatie van de managementvoorkeuren
 • Suggesties voor verdere ontwikkeling

Tenslotte geeft het TMA Rapport een overzicht van het competentiepotentieel: welke competenties zijn in aanleg aanwezig en zijn deze moeilijk, redelijk of makkelijk te ontwikkelen.

Toegevoegde waarde van de TMA Methode
TMA informatie & advies kan gebruikt worden door professionals, managers en medewerkers en heeft een aantal grote voordelen.

 • Mensen effectiever selecteren en inzetten op basis van ‘matching’ tussen werk en persoonlijke talenten
 • Meer objectiviteit in gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit
 • Gerichter opleiden: de juiste competenties ontwikkelen die passen bij iemands talenten
 • Effectieve aansturing van, en werkverdeling in, teams op basis van talenten
 • Makkelijk inzicht in cognitieve capaciteiten en beroepsinteresse van mensen
 • Monitoren of de organisatie de juiste talenten aan boord heeft om de organisatiedoelen te realiseren
 • Makkelijk zoeken naar mensen met talent voor een functie/rol of project


Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via info@censorbestuur.nl of via 013- 521 56 15.

Afname van de TMA gebeurt op aanvraag.