Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Tools

0-meting teamcompenties en belemmeringenWat is nodig voor een toekomstbestendig Burgerzaken-team? Een belangrijk aspect hiervan is het ontwikkelen van passende teamcompetenties. Ons onderzoek heeft in totaal 13 essentiële teamcompetenties geïdentificeerd die bijdragen aan de effectiviteit van een Burgerzaken-team. Met onze 0-meting meten we de stand van zaken met betrekking tot de 13 ...
Lees meer »
TMATMA (Talent Motivatie Analyse) Mensen functioneren het best, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in lijn ligt met hun talenten, capaciteiten en competenties. Laat mensen zoveel mogelijk werken vanuit hun drijfveren en talenten: juist dan heb je de meeste kans op succes. Kijk vooral naar wat er al aanwezig is bij ...
Lees meer »
Formatieberekening voor burger- en publiekszakenBinnen het vakgebied Burgerzaken spelen er veel ontwikkelingen. Neem alleen al de piek in de reisdocumenten, de voortschrijdende digitalisering van frontoffice producten en het toenemen van de complexiteit voor de persoonlijke contacten voor de backoffice. Hierdoor neemt het baliebezoek af en veranderen werkzaamheden voor de medewerkers binnen ...
Lees meer »
PPAProgramma De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken. Werving, selectie, ontwikkeling en binding van de juiste mensen versterkt uw organisatie. De inzichten die worden verkregen op basis van PPA leiden tot meer begrip voor verschillen in werkstijl. De ...
Lees meer »
Mystery ShoppersWaarom zouden CEO’s van Hema, NS, Rabobank en Achmea mystery shoppers inzetten? Juist, om te ervaren hoe klanten écht geholpen worden. De mystery shoppers van Censor Bestuur testen de dienstverlening van uw gemeente: Komt uw gemeente de beloften uit het kwaliteitshandvest na? Is uw dienstverlening over alle servicekanalen even goed? Onze ...
Lees meer »
De DienstverleningsbarometerDienstverlening kan vanzelfsprekend altijd beter. Maar hoe?! Onze Dienstverleningsbarometer maakt dit helder! De vraag van de klant toetsen we op 4 pijlers: klantcontact, informatievoorziening, bedrijfsvoering en cultuur. Na het uitvoeren van deze tool ontvangt u een rapportage, voorzien van aanbevelingen, quick wins en een prioriteitstelling over ...
Lees meer »
« Terug naar overzicht