Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

De Dienstverleningsbarometer Tools

Dienstverlening kan vanzelfsprekend altijd beter. Maar hoe?! Onze Dienstverleningsbarometer maakt dit helder!

De vraag van de klant toetsen we op 4 pijlers: klantcontact, informatievoorziening, bedrijfsvoering en cultuur. Na het uitvoeren van deze tool ontvangt u een rapportage, voorzien van aanbevelingen, quick wins en een prioriteitstelling over mogelijke vervolgstappen. Onze Dienstverleningsbarometer laat u daarmee direct zien waar u aan toe bent.

Resultaat

De barometer levert een adequate positiebepaling op, gebaseerd op de fasering van Antwoord© en het INK/OO-model. Daarnaast geeft de barometer een duidelijk beeld waar u nu staat met uw dienstverlening ten opzichte van uw dienstverleningsconcept en kwaliteitshandvest. Met de uitkomsten van de barometer kunt u de verwachtingen intern managen naar zowel MT, College als Raad toe in het kader van de gestelde ambities.
Aanpak en opzet


Met de dienstverleningsbarometer van Censor Bestuur krijgt u een helder beeld hoe uw dienstverlening ervoor staat, niet alleen binnen het KCC, maar ook in de rest van de organisatie. De vraag van de klant toetsen we op 4 pijlers, namelijk: klantcontact, informatievoorziening, bedrijfsvoering en cultuur. De dienstverleningsbarometer is samengesteld uit de 25 descriptoren van het Antwoord© concept; een aantal open vragen en de aandachtsgebieden van het INK/Organisatie-ontwikkel model; te weten: medewerkers, dienstverleningskanalen, kwaliteitsnormen, klantonderzoek, meten en monitoren, organisatie, processen, informatievoorziening, cultuur, communicatie en leiderschap.

Werkwijze


Tijdens een interactieve workshop vullen wij samen met een aantal sleutelfunctionarissen uit uw organisatie de dienstverleningsbarometer in. Censor Bestuur verwerkt de gegevens in een handzaam rapport, voorzien van een positiebepaling en aanbevelingen.

Wilt u meer weten: neem dan contact op met Karin Ytsma van Censor Bestuur via info@censorbestuur.nl of via 013- 521 56 15.

Deze workshop wordt gegeven op aanvraag.