Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

0-meting teamcompenties en belemmeringen Tools

Wat is nodig voor een toekomstbestendig Burgerzaken-team? Een belangrijk aspect hiervan is
het ontwikkelen van passende teamcompetenties. Ons onderzoek heeft in totaal 13 essentiƫle
teamcompetenties geĆÆdentificeerd die bijdragen aan de effectiviteit van een Burgerzaken-team.

Met onze 0-meting meten we de stand van zaken met betrekking tot de 13 teamcompetenties.
Hiernaast identificeren we ook eventuele belemmeringen die de verdere ontwikkeling van de teamcompetenties tegenhoudt.

Aanpak en opzet
De 0-meting vindt plaats door middel van eenvragenlijst, die door alle teamleden wordt ingevuld,
ongeacht hun functie. De vragenlijst bestaat uit stellingen waarbij aangegeven wordt of de
medewerkers hier mee eens zijn of mee oneens. De vragenlijst is online, en kan zelfstandig worden
ingevuld.

Voor wie?
De 0-meting is ontworpen voor Burgerzaken-teams die hun teamcompetenties willen versterken en
toekomstbestendig willen worden.
Wat levert het je op?
Na de 0-meting ontvangt het team een uitgebreid rapport over de huidige stand van zaken met
betrekking tot de teamcompetenties en belemmeringen. Het rapport geeft inzicht in wat de
teamcompetenties precies inhouden, welke teamcompetenties nog verder ontwikkeld moeten
worden en welke belemmeringen de ontwikkeling van de teamcompetenties tegenhouden. Op basis
van dit rapport wordt een advies opgesteld om het Burgerzaken-team toekomstbestendig te maken.
Praktische informatie

Kosten: euro 99,-

Neem voor meer informatie contact op met Laura Kuijs
l.kuijs@censorbestuur.nl of via telefoon 013-5215615