Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Leadership Program Sterk in je werk

Persoonlijk leiderschap, voor de verandering

Werken voor gemeenten, provincies, waterschappen is werken in het hart van de verandering. Als adviseur draag je dagelijks bij aan de transitie naar een overheid die flexibel wil inspelen op vragen vanuit de samenleving, politiek en bestuur. Van “nee, mits” naar “ja, tenzij”.

De veranderingen zijn zichtbaar in alle vakgebieden en thema’s, óók het jouwe: sociaal domein, omgevingswet, energietransitie, klimaatadaptatie, migratie, circulaire economie, bereikbaarheid, wonen enzovoort.

We werken steeds meer opgavegericht en sturen op samenhang. Voortdurend heb je te maken dilemma’s. Dilemma’s die gaan over het spanningsveld tussen de wens van de burger, de mogelijkheden van organisatie, bestuurlijke ambities, politieke besluitvorming én jouw persoonlijke drive.

Idealen blijken dan soms lastig te realiseren, de praktijk is weerbarstig en eenvoudige antwoorden lijken niet te bestaan.

Hoe kies jij hier positie? Hoe sta jij in de wereld? Hoe ga jij om met tegenstrijdige belangen? Hoe reageer jij op veranderingen die elkaar in een sneltreinvaart opvolgen? Wat zegt dat over jouw mens- en maatschappijbeeld, jouw kijk op de organisatie en op de samenleving? Door wie of wat laat jij je leiden? Wat besluit jou te doen volgen? Wanneer toon jij zelf leiderschap? Op welk kompas vaar jij?

Het Leadership Program van Censor Bestuur helpt jou een antwoord te formuleren op dilemma’s, die ontstaan in het krachtenveld waar jij deel van bent. Het gaat over bewust positie kiezen, over omgaan met de spanningen die het dienen van meerdere belangen met zich meebrengen. Je bent je bewust van je mens- en maatschappijbeeld, jouw morele kompas en je ontwikkelt verschillende handelingsperspectieven.

 • Mens (persoonlijk positie kiezen)
 • Team (samen sterk)
 • Organisatie (in verbinding met de omgeving)
 • Samenleving (trends en ontwikkelingen)
 • Leiderschap (ethisch-moreel besef)
De schijf van vijf

Tweedaags programma:

Dag 1 ochtend - MENS IN ONTWIKKELING | persoonlijk positie kiezen
In deze module draait het om jou, jij als persoon. Jouw persoonlijkheid, zelfbeeld en communicatiestijlen zijn namelijk niet zomaar ontstaan. Deze zijn door de jaren heen gevormd. Door met behulp van rationele modellen de logica van onderliggend gevoel te leren begrijpen, groeit je vermogen om veel bewuster dan ooit positie te kiezen.

Onderwerpen
 • Persoonlijk positie kiezen op grond van de vier Klassieke Deugden
 • Zelfbeeld schetsen op basis van wat je al weet uit ervaring en training
 • Mens & maatschappij beeld: hoe zie je de medemens, de samenleving? Welke plek geef jij jouw overheid daar in?
 • Vertizontaal communiceren
 • Logica van het gevoel begrijpen en toepassen

Middag dag 1 - TEAM IN WERKING | Samen sterk
In deze module richten we ons op het team waarin jij samenwerkt. Samenwerken is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Zet mensen samen in een team en de chemie doet haar werk. Iedereen reageert op elkaar vanuit eigen belangen, en vanuit een zelfgecreëerde waarheid.

Onderwerpen
 • Klantgecentreerd samenwerken over de grenzen van je eigen domein
 • Oordeelloos waarnemen
 • Dialoog voeren

Avond dag 1 - ORGANISATIE IN ONTWIKKELING | in verbinding met de omgeving
In deze module kijken we naar organisaties in het algemeen en naar jouw organisatie in het bijzonder. Het is de moeite waard om eens stil te staan bij wat een organisatie in werkelijkheid is – en welke elementen een overheidsorganisatie anders maakt. En is de organisatie een statisch, allesbepalend en vastbesloten iets? Of zien we het als ondersteunende, “agile’ constructie dat kan meebewegen met de tijd?

Onderwerpen
 • Kenmerken van een overheidsorganisatie
 • structuren en patronen herkennen
 • Organisatiegedrag beïnvloeden
 • Ankerpunt bepalen en stip aan de horizon zetten

Ochtend dag 2 - DE VERANDERENDE SAMENLEVING | Trends en ontwikkelingen
In deze module staan we stil bij de wereld die doordraait. De wereld waarin jij leeft en werkt. De wereld verandert waar je bij staat. Nog nooit zijn ontwikkelingen zo snel gegaan. De buitenwereld wordt steeds meer binnenwereld, cultuurverschillen vervagen en de maatschappij is veranderlijker dan ooit. Hoe geef je dan vorm aan de “de wens van de burger”?

Onderwerpen
 • Trendwatching
 • Beeldverruimend denken
 • Streetwise ontwikkelen
 • Klant of burger?
 • Interactieve beleidsvormig: de burger aan zet
 • Valkuilen van burgerparticipatie

Middag dag 2 - LEIDERSCHAP IN VERANDERING | Ethisch-moreel besef
In deze module zetten we onze opgedane kennis en inzichten uit voorgaande modules om in actie. Het gaat over jouw positie tussen mensen met eigen belangen, over jouw ethisch-morele grenzen. Daarnaast gaat het over doorgronden van macht en kracht en de voorwaarden die je moet scheppen om effectieve zelfsturing mogelijk te maken, over toewijding en zakelijkheid.

Onderwerpen
 • Grondhouding bij leiderschap
 • Omgaan met dilemma’s
 • Positie kiezen en grenzen bewaken
 • Doen is de beste manier van leren
 • Hoe verhoudt jouw leiderschapsstijl zich tot jouw bestuur


Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via info@censorbestuur.nl of via 013- 521 56 15.

Start: 11 en 18 november 2021
Duur: 2 dagen, 5 dagdelen
Locatie: Utrecht en/of Tilburg