Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

AWB voor niet juristen Algemeen Juridische Zaken

Doel
Deelnemers bewust maken van de juridische omgeving waarin ze werkzaam zijn.

Doelgroep
Medewerkers, zonder juridische opleiding, die werkzaamheden verrichten waaraan juridische aspecten kleven.

Onderwerpen:
 • Inleiding bestuursrecht:
 • Rechtsgebieden (verschillen)
 • Achtergrond en opbouw Awb (gelaagde structuur)
 • Rechtsverhouding overheid – burger
 • Bestuursrecht en het algemeen belang
 • Overheidstaken: medebewind & autonomie
 • Bevoegdheden van het openbaar bestuur
 • Legaliteitsbeginsel en specialiteitsbeginsel
 • Verhouding algemeen en bijzonder recht
 • Gelede normstelling

De 3 B’s in het bestuursrecht:
- Bestuursorgaan & openbare lichamen
- Besluit & soorten besluiten:
 • Algemeen verbindende voorschriften
 • Beleidsregels (gekoppeld aan discretionaire bevoegdheid)
 • Beschikkingen
- Belanghebbende
Bevoegdheidsverkrijging:
- Attributie
- Delegatie
- Mandaat
 • Grenzen aan mandaat
 • Mandaatregeling

Hoe komt een besluit tot stand:
 • Aanvraag
 • Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • Advies
 • Beslistermijn & termijnoverschrijding
 • Bekendmaking van besluiten
- Risico’s van onrechtmatige besluiten
- Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
- Email verkeer met burgers (risico’s)
- Rechtsbescherming bij besluiten
 • Bezwaar en beroep
- Klantrecht

Data
Datum: Vrijdag 18 & 25 juni 2021
Prijs: 750,- per deelnemer, excl. BTW
Locatie: Kan zowel fysiek op locatie als online gevolgd worden