Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Algemeen Juridische Zaken

Het schrijven van beschikkingenProgramma Binnen overheden klinkt de roep om heldere communicatie met burgers steeds harder. In de praktijk blijkt echter dat het schrijven van een duidelijke en goed leesbare beschikking lastig is. Juristen vrezen dat door simpel taalgebruik afbreuk wordt gedaan aan de inhoud terwijl het omgekeerde waar is, wantgoed opgestelde én vooral goed ...
Lees meer »
AWB voor niet juristenDoel Deelnemers bewust maken van de juridische omgeving waarin ze werkzaam zijn. Doelgroep Medewerkers, zonder juridische opleiding, die werkzaamheden verrichten waaraan juridische aspecten kleven. Onderwerpen: Inleiding bestuursrecht: Rechtsgebieden (verschillen) Achtergrond en opbouw Awb (gelaagde structuur) Rechtsverhouding overheid – burger ...
Lees meer »
Actualiteitendag: Bijzondere Wetten en APVProgramma Het Nederlands recht verandert razendsnel. Jaarlijks zijn er ruim 1.8 miljoen nieuwe uitspraken van rechters en ons land telt ruim 10 000 formele wetten. Elk jaar komen er hier meer bij. Voor publieke professionals is het van groot belang goed op de hoogte te zijn van relevante wijzigingen en gerechtelijke uitspraken. Vaak hebben deze ...
Lees meer »
Hoe werkt de gemeente?Programma De gemeente is een bijzonder bedrijf. Zo heeft zij een gekozen 'directie' en wordt er gewerkt met een sterk juridisch productieproces. De werknemers hebben een rechtspositie, die verschilt van die binnen het bedrijfsleven. Ook binnen de gemeenten doet zich een proces voor, dat gericht is op zakelijkheid, kostenbewustzijn en ...
Lees meer »
« Terug naar overzicht