Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

NVVB Diplomastelsel Burgerzaken NLQF 6 - Leerlijn 7 Specialist Basisregistratie personen Burgerzaken

Altijd al alles willen weten van de BRP, persoonsinformatievoorziening en privacy, informatiebeveiliging? Nieuwsgierig naar de AWB, IPR en de verwerking van dubbelopnames? Dan is de diplomalijn ''Specialist Basisregistratie personen wellicht precies wat bij jou past. De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Specialist Basisregistratie personen’ met succes heeft doorlopen kan:

> Op het gebied van persoonsinformatievoorziening en privacy onderzoek doen zoals risico-inventarisatie, beveiligingsbeleid en –plan, logging en protocollering, verstrekken van gegevens uit de BRP in bijzondere situaties en weigeren van verstrekkingen, onder toepassing van nationale en internationale regelgeving en het management erover adviseren;
> Brondocumenten beoordelen in algemene en specifieke situaties, zoals rondom migratie bij inschrijving, infrastructurele wijziging en identificatienummers;
> Het management adviseren over specifieke (niet alledaagse) rechtsfeiten, het verwijderen van gegevens uit de BRP en het opschorten van een PL (Persoonslijst) bij dubbelopneming;
> Het informatiebeveiligingsbeleid en -plan op het vlak van de BRP, de binnengemeentelijke informatievoorziening, de systematiek van de BRP, de invoer van gegevens, de afhandeling van foutsituaties in het berichtenverkeer tussen BRP en gemeenten en overheidsorganen en tussen gemeenten onderling, opstellen en uitvoeren;
> De Algemene wet bestuursrecht en het procesrecht toepassen, bestuursorganen adviseren over ingediende bezwaarschriften en verweerschriften schrijven;
> Van buitengewone, sporadisch voorkomende, rechtsfeiten zoals herroeping van een adoptie of stuiting van een schijnrelatie, de intake verzorgen en de aangifte behandelen of rechterlijke uitspraak verwerken;
> Relevante jurisprudentie interpreteren en het management er over adviseren;
> Adresonderzoeken op basis van data-analyses uitvoeren en leiding geven aan de uitvoering van de onderzoeken;
> Buitenlandse rechtsfeiten met betrekking tot Nederlanders en niet-Nederlanders benoemen en de verwerking ervan toepassen;
> Het Nederlands en niet-Nederlands nationaliteitsrecht benoemen en toepassen;
> Het internationaal personen- en familierecht (IPR) benoemen en toepassen;
> Het management adviseren over de impact van het voorgaande op bijvoorbeeld de werkprocessen.
Deze leerlijn bestaat uit de volgende modules:

S0 Vaardigheden Specialist Burgerzaken

S1 Persoonsinformatievoorziening en privacy

S2 Bijzondere situaties in de BRP

S3 Identiteit en identiteits- en brondocumenten (Th)

S6 AWB en procesrecht 2

S9 Adresonderzoek 2

S13 Nationaliteitsrecht 2

S12 Complexe rechtsfeiten in de BRP

S11 Kwaliteit BRP

De planning van de leerlijnen komt zo snel mogelijk online

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Ytsma 06-10159261 of k.ytsma@censorbestuur.nl