Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

NVVB Diplomastelsel Burgerzaken NLQF 6 - Leerlijn 5 Specialist Identiteitsdocumenten Publiekszaken

Altijd al meer willen weten van de ins en outs van de echtheidskenmerken van identiteits- en brondocumenten, over identiteit en burgerlijke staat? En ook altijd al meer willen weten op het gebied van nationaliteitsrecht? Dan is de diplomalijn ‘Specialist identiteitsdocumenten’ bij uitstek geschikt voor jou! De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Specialist identiteitsdocumenten’ met succes heeft doorlopen kan:

> Onderzoek uitvoeren naar de identiteit van burgers aan de hand van een technische analyse van ID-documenten en tactische profiling van de burger;
> Brondocumenten zoals buitenlandse geboorte-, huwelijks-, scheidings- en overlijdensakten op echtheid onderzoeken, legalisatie en verificatie verklaren en toepassen en wetgeving en juridische aspecten rondom brondocumenten benoemen en toepassen;
> Reis-, identiteits- en brondocumenten op een verdiepend niveau en met brede kennis van zaken onderzoeken;
> Vaststellen of iemand over de Nederlandse of een vreemde nationaliteit heeft, dan wel staatloos is of dat de nationaliteit onbekend is;
> Verzoeken om de Nederlandse nationaliteit (optie of naturalisatie) afhandelen of het verlies daar van vaststellen en verwerken;
> Verordeningen, richtlijnen, werkprocessen en beleid ontwikkelen gericht op het tegengaan van identiteitsfraude;
> Het management adviseren over te nemen maatregelen om identiteitsfraude tegen te gaan;
> Collega’s begeleiden bij en adviseren over identiteitsfraude;
> Evaluaties organiseren en analyseren en daaruit voortvloeiende verbeteractiviteiten organiseren;
> Het netwerk onderhouden met ketenpartners zoals de KMar, IND, AVIM, politie en derden, dat voor doorontwikkeling als specialist zorgt en kan opgedane kennis delen met collega’s en het management;
> De state-of-art ten aanzien van informatiebeveiliging van reisdocumenten toepassen;
> Een informatiebeveiligingsbeleid en –plan opstellen en uitvoeren op basis van kwaliteitsmetingen, steekproeven en audits. (bron: website NVVB)
Deze leerlijn bestaat uit de volgende modules:

S0 Vaardigheden Specialist Burgerzaken

B1b Brondocumenten

B6 Nationaliteitsrecht I

S3 Identiteit en identiteits- en brondocumenten (Th+Pr)

S10 Kwaliteit identiteitsdocumenten

De planning van de leerlijnen komt zo snel mogelijk online

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Ytsma 06-10159261 of k.ytsma@censorbestuur.nl