Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Publiekszaken

Omgaan met verwarde personenIn opperste staat van verwarring... Je komt ze steeds vaker tegen in het nieuws, maar ook in je werk aan de balie of op straat: verwarde personen of mensen met verward gedrag. Voorkomen van escalaties van gesprekssituaties met “verwarde” personen vraagt specifieke gespreksvaardigheden van professionals, waarbij aandacht voor je eigen ...
Lees meer »
MBO Burgerzaken: Startersmodule (1 punt)Algemene informatie PublieksAcademie De PublieksAcademie vervangt het oude en vertrouwde BOBZ-, BA-BZ- en MLO-BZ-diploma. Vanaf 1 september 2016 is de PublieksAcademie van kracht en is het oude stelsel beëindigd. De nieuwe PublieksAcademie biedt afdelingen Burgerzaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers. ...
Lees meer »
Formatieberekening voor burger- en publiekszakenBinnen het vakgebied Burgerzaken spelen er veel ontwikkelingen. Neem alleen al de dip- in de reisdocumenten, de voortschrijdende digitalisering van frontoffice producten en het toenemen van de complexiteit voor de persoonlijke contacten voor de backoffice. Hierdoor neemt het baliebezoek af en veranderen werkzaamheden voor de medewerkers binnen ...
Lees meer »
Engels aan de balieProgramma In deze cursus leren de medewerkers gericht omgaan met de vragen van Engelssprekende klanten. Ze ontwikkelen de noodzakelijke woordenschat, leren zinnen die passen in de meest voorkomende scenario’s, en oefenen intensief met een Engelssprekende acteur. Resultaat De cursus zal baliemedewerkers in staat stellen om Engelstalige klanten ...
Lees meer »
Omgaan met agressie en ander ongewenst gedragProgramma Medewerkers die regelmatig contact met klanten hebben, komen met allerlei soorten van emotie en gedrag van de klant in aanraking. Ook negatieve emoties, ongewenst gedrag en in sommige gevallen zelfs agressie. Tijdens een training omgaan met agressie leer je je eigen gedrag kennen en dat van een ander in te schatten. We trainen hierbij ...
Lees meer »
Leergang voor Teamleider KCCProgramma De leergang voor teamleider KCC richt zich specifiek op de operationele aansturing van het KCC. In het 'harde' deel leer je over alle technische aspecten die nodig zijn om op adequate wijze een team KCC aan te sturen. Je leert een klantgericht dienstverlening op te bouwen over alle servicekanalen vanuit het KCC en regie te voeren op ...
Lees meer »
Teamsamenwerking – samen de norm bepalenEen prettige werksfeer is de basis voor fijn werken. Je wilt je als mens gewaardeerd en op je plaats voelen in een organisatie. Medewerkers die zich prettig voelen te midden van hun collega’s, doen hun werk beter en met meer plezier. Zij komen makkelijker met ideeën, nemen eerder initiatieven, en voelen zich verantwoordelijker voor de zaak. ...
Lees meer »
Telefoontraining: prettig contactDe telefoontraining 'prettig contact' helpt klantcontactcentra medewerkers om zoveel mogelijk vragen in het eerste klantcontact te beantwoorden. Programma Door middel van het trainen van verschillende vaardigheden helpen we bij het verbeteren van de klanttevredenheid en de gemeentelijke dienstverlening. Resultaat De cursus heeft tot doel om ...
Lees meer »
Opleiding tot KCC-coachIn deze opleiding leert u als KCC-coach op te treden. U gaat aan de slag met het planmatig, systematisch en doelgericht beoordelen van klantcontacten gevolgd door het coachen van medewerkers. Programma Het gaat om het vaststellen van mogelijkheden tot verbetering bij medewerkers en in processen. In deze, op de praktijk gerichte training, worden u ...
Lees meer »
Coaching on the job voor KCC-medewerkersCoaching on the job voor 1e-lijns KCC-medewerkers aan de telefoon, kan heel goed worden ingezet om de individuele medewerker te ondersteunen en te laten groeien in de functie van 'Medewerker KCC'. Programma Bijvoorbeeld om de medewerkers te trainen in het aannemen van 'meldingen openbare ruimte', inclusief het adequaat registreren van meldingen ...
Lees meer »
Teamwork voor KCC-medewerkersProgramma Dienstverlening blijft mensenwerk. Onder dit motto wordt in deze training gewerkt aan een sterke KCC-cultuur waarin soepele samenwerking centraal staat. De volgende onderwerpen komen aan bod in deze training: • Samen staan voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening. • Feedback geven en ontvangen • Afspreken en aanspreken ...
Lees meer »
Leergang voor managers Publiekszaken/KCC Dienstverlening aan burgers en ondernemers is het bestaansrecht van gemeenten. Om deze zo goed mogelijk van dienst te zijn, richten gemeenten hun dienstverlening op verschillende manieren in. Tegenwoordig vooral gebaseerd op het thema: digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. De veranderende positie van gemeenten in de ...
Lees meer »
Troaching: korte effectieve trainingssessies met veel impactTroaching is een combinatie van trainen en coachen. Het draait om korte IMPACT-sessies van 1 uur, waarin binnen de concentratiecurve van mensen wordt gewerkt. Programma Praktisch wordt een thema per sessie vastgepakt op basis van individuele leerdoelen en casuïstiek. Door in kleine groepen te werken, is het rendement groot. Bijkomend voordeel is ...
Lees meer »
« Terug naar overzicht