Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Teamsamenwerking – samen de norm bepalen Publiekszaken

Een prettige werksfeer is de basis voor fijn werken. Je wilt je als mens gewaardeerd en op je plaats voelen in een organisatie. Medewerkers die zich prettig voelen te midden van hun collega’s, doen hun werk beter en met meer plezier. Zij komen makkelijker met ideeën, nemen eerder initiatieven, en voelen zich verantwoordelijker voor de zaak. Bovendien maken ze minder fouten, zijn ze minder vaak en korter ziek en kijken ze vaak minder op de klok.

Programma


Wanneer er van bovenaf wordt opgelegd of aangereikt dat er wat dient te veranderen op het gebied van houding en gedrag zal dat niet door iedereen gedragen worden. Deze regels zijn vaak door de minderheid in de organisatie opgesteld. Je herkent je daar niet altijd in. Maar werken aan de norm is wel belangrijk. Normen en waarden geven richting, maar ook identiteit en iets gemeenschappelijks. Het geeft een sociale motivatie om elkaar aan te spreken op samen gemaakte afspraken, op normen en waarden die we delen. Wat is hier in jouw organisatie eigenlijk de norm? En zijn er gedragingen waarvan je vindt dat dat niet zou moeten kunnen? Zijn er mensen die in jouw optiek overal juist wel het goede voorbeeld geven? En wat doen zij dan?

In deze methodiek, normeren, draaien we de zaken om. Eerst gaan we om tafel met de teamleider/leidinggevende om de kernwaarden te bepalen en de horizon te schetsen. Wat willen we zijn bij deze organisatie? Wat kenmerkt ons en waar willen we voor staan? Welke waarden zouden we in al ons denken en doen uit mogen dragen? Daarna zijn de medewerkers al aan zet. Wat vinden zij eigenlijk van die kernwaarden? Herkennen ze zich erin? In hoeverre past hun eigen gedrag en voorkomen nu al bij die waarden? En wat moet er nog gebeuren of veranderen om de kernwaarden te kunnen verwezenlijken?

KGI’s (kritische gedragsindicatoren) geven medewerkers richting en houvast in de onderlinge communicatie en samenwerking. Het maakt gewenst en ongewenst gedrag zichtbaar en vooral ook bespreekbaar en gemakkelijk te coachen en aan te sturen.

Resultaat

De training vormt de basis voor een goede samenwerking van het team en de organisatie.
Aanpak en opzet


Op basis van de feedback van medewerkers inventariseren we alle klachten en ergernissen die leven op de werkvloer en ieders persoonlijke voorkeuren en suggesties voor verbetering. Dat levert een helder beeld op van wat écht leeft in de organisatie en op welke punten verbetering door de medewerkers gevraagd wordt. De feedback van medewerkers biedt ook inzicht in de gewenste normen in een organisatie: hoe willen we met elkaar omgaan? Waarin verschillen we nu juist soms te veel? Wat vinden we belangrijk voor de sfeer, voor het samenwerken? Waarop zouden we meer mogen sturen?

Al deze klachten noteren we op een ‘klaagmuur’. Daarmee gaan we vervolgens aan de slag: hoe kunnen we van een probleem een oplossing maken? Samen leggen we de normen voor hoe we het graag wel zien, samen vast. Deze normen beschrijven concrete gedragingen, de zogenoemde kritische gedragsindicatoren (KGI’s). Die dienen vervolgens als basis voor het dagelijkse contact tussen leidinggevenden en medewerkers en medewerkers onderling, op alle niveaus. En ook voor de beoordelings-- en functioneringsgesprekken. Met de teamleider nemen we alle gemaakte normen samen en stellen we de normen vast die ook door de leidinggevende gedragen worden, maar bovenal ook voor iedereen uit te voeren zijn. Met leidinggevenden train ik vervolgens intensief op de juiste aanpak. Hoe geef je zelf het juiste voorbeeld? En hoe kun je dit bij je medewerkers bijhouden?

De training “teamsamenwerking – samen de norm bepalen” is volledig maatwerk en wordt in company gegeven. Trainer is Rogier van Oosterhout. Rogier is senior trainer, (team-)coach en presentator.

Wilt u meer weten: neem dan contact op met Censor Bestuur via info@censorbestuur.nl of via 013- 521 56 15

Start: Voorjaar 2022