Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Formatieberekening voor burger- en publiekszaken Publiekszaken

Binnen het vakgebied Burgerzaken spelen er veel ontwikkelingen. Neem alleen al de piek in de reisdocumenten, de voortschrijdende digitalisering van frontoffice producten en het toenemen van de complexiteit voor de persoonlijke contacten voor de backoffice.
Hierdoor neemt het baliebezoek af en veranderen werkzaamheden voor de medewerkers binnen zowel de front-als de backoffice.
Om inzichtelijk te maken wat dit betekent voor de formatie van uw team burger- en publiekszaken voor de komende jaren en om inzichtelijk te maken waar en op welk niveau de verschuiving van taken plaatsvindt, adviseren wij u graag en kunnen u helpen met het opstellen van een formatieberekening. Enerzijds gebaseerd op een 0-meting (de huidige situatie), afgezet tegen de toekomstige situatie.

Contact

Wilt u meer weten: neem dan contact op met Censor Bestuur via: telefoon 013-5215615 of per e-mail info@censorbestuur.nl.

Advies over formatieberekeningen gebeurt op aanvraag.